|

قسمت دهم تراتل با آرمان بیات

در قسمت دهم برنامه تراتل با آرمان بیات عضو کمیسیون توسعه هوانوردی عمومی صحبت کردیم تا درباره فعالیت‌های تاکسی هوایی در ایران و فرصت‌ها و تهدیدات این بخش از صنعت هوانوردی گفتگو کنیم.

ارسال نظر