|

قسمت هفتم تراتل با طلا نهاوندی

در هفتمین قسمت از برنامه تراتل با سرکار خانم طلا نهاوندی سرمهماندار شرکت هواپیمایی سپهران درباره شرایط رشته مهمانداری، تجارب ایشان در این زمینه و حضور بانوان در این بخش گفتگو کردیم.

ارسال نظر