|

معاون عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران تاکید کرد

مهلت نهایی برای دریافت صورت وضعیت پیمانکاران فرودگاهی تا ۱۵ اسفند
تحویل موقت سریع پروژه‌های افتتاح شده در فرودگاه‌های تفویض اختیار شده

معاون عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران بر ضرورت تحویل موقت سریع پروژه‌های افتتاح شده در فرودگاه‌های تفویض اختیار شده تاکید کرد.

مصطفی صفایی، معاون عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در همایش مدیران ستادی و فرودگاهی با اشاره به افتتاح و بهره‌برداری پروژه‌های فرودگاهی انجام شده در سال جاری، گفت: ما در ۱۳ فرودگاه کشور تقریبا ۲۴ پروژه را افتتاح کردیم و به بهره‌برداری رساندیم.

 

وی از مدیران فرودگاه‌های تفویض اختیار شده خواست که تا پایان سال جاری پروژه‌ها را از پیمانکاران تحویل موقت بگیرند و صورتجلسات آن‌ها تنظیم شود و به طور کامل به بهره برداری برسد.

 

صفایی ضمن قدردانی از مجموعه معاونت عملیات فرودگاهی و فرودگاه‌های کشور برای تلاش در جهت افتتاح و بهره برداری این پروژه‌ها، افزود: ما توانستیم با همکاری و حمایت مدیرعامل و هیات مدیره، این کار بزرگ را در سال جاری رقم بزنیم.

 

صفایی همچنین گفت: صورت وضعیت پیمانکاران باید با دقت و سرعت بیشتر تنظیم و تا ۱۵ اسفند تحویل داده شود.

 

وی همچنین بر ضرورت بازنگری ساختار اداره کل عمران و توسعه فرودگاه‌ها در فرودگاه‌ها تاکید کرد.

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر