|

سعید چلندری سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) شد

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی طی حکمی سعید چلندری را به سمت سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) منصوب کرد.

 

ارسال نظر