|

قسمت بیستم برنامه تراتل با حضور دکتر علیرضا احمدی

در این قسمت با دکتر احمدی آشنا شدیم و درباره تجارب سال‌ها حضور در صنعت هوانوردی ایران و مدیریت و تدریس در انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی IATA گفتگو کردیم.

 

ارسال نظر