|

قسمت چهاردهم برنامه تراتل

در این برنامه از تفاوت‌های کار در ایران و آلمان، حضور بانوان در مشاغل فنی صنعت هوانوردی آلمان و اعتبار مدارک فنی صادر شده از سازمان هواپیمایی کشوری ایران در آلمان گفتگو کردیم.

ارسال نظر