|

قسمت دوازدهم تراتل با مه‌گل افجاری

در این گفتگو با خانم افجاری آشنا شدیم و درباره تجربه‌های پروازی یک مهماندار صحبت کردیم.

 

ارسال نظر