|

استقرار اکوسیستم پژوهش و فناوری صنعت فرودگاهی و هوانوردی در شرکت فرودگاه‌ها
معاون برنامه‌ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران ضمن اعلام فراخوانِ این شرکت برای شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیانِ فعال در حوزه صنعت فرودگاهی و هوانوردی کشور از هدف‌گذاری برای استقرار اکوسیستم پژوهش و فناوری صنعت فرودگاهی و هوانوردی در سال ۱۴۰۱ در این شرکت خبر داد.

امیرحسین تابع‌جماعت در این خصوص گفت: با تجارب کسب شده در سال‌های اخیر از رفتار غیر حرفه‌ای برخی از کشورهای غربی و عدم التزام آنها به تعهدات بین‌المللی خود در تامین نیازها و زیرساخت‌های صنعت فرودگاهی ایران، ضرورت توجه به امر تحقیق و توسعه با بهره‌گیری از توان علمی و تخصصی داخلی، بیش از گذشته نمود پیدا کرده است.

رئیس شورای راهبردی پژوهش و فناوری شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران افزود: رهبر معظم انقلاب نیز در شعار سال ۱۴۰۱ به صورت ویژه موضوع اقتصاد دانش‌بنیان‌ را مورد تاکید قرار داده‌‌اند و با انتخاب شعار «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»، جهت‌ حرکت کشور را تعیین فرموده‌اند.

معاون برنامه‌ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در ادامه از هدف‌گذاری برای استقرار اکوسیستم پژوهش و فناوری صنعت فرودگاهی و هوانوردی در سال ۱۴۰۱ در این شرکت خبر داد و تصریح کرد: معاونت برنامه‌ریزی شرکت فرودگاه‌ها به عنوان متولی حوزه پژوهش در این مجموعه، به منظور دستیابیِ صنعت فرودگاهی و هوانوردی به خدمات و محصولات به‌روز و فناورانه‌محور، فعالیتهای خود را در سال جاری بر شناسایی و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان، پژوهشکده‌ها، دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری فعال در این حوزه متمرکز می کند

 

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

ارسال نظر