|

گزارش پروازهای خارجی کشور در فروردین‌ماه۱۴۰۱؛

انجام ۸۰ درصد پروازهای خارجی از پنج فرودگاه بین المللی پرتردد
مسیر مشهد به نجف با ۱۰۵ پرواز پرترددترین مسیر پروازی

بررسی آمار پروازهای خارجی در فرودین ‌ماه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد پرترددترین مسیر در پروازهای خارجی مسیر مشهد- نجف با تعداد ۱۰۵ پرواز بوده است.

 بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز اطلاعات و آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، پرترددترین مسیر در پروازهای خارجی در فرودین ماه سال ۱۴۰۱ مسیر مشهد- نجف با تعداد ۱۰۵ پرواز بوده و ۸۰ درصد نشست و برخاست کل پروازهای بین المللی در پنج فرودگاه مشهد، شیراز، تبریز، اصفهان  و بندرعباس انجام پذیرفته است.

طبق گزارش منتشرشده در کل پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت در فروردین ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست یک درصد، در اعزام و پذیرش مسافر ۴۷ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۵۰ درصد افزایش وجود داشته است.

 درکل پروازهای چهار فرودگاه اختصاصی ( کیش، قشم، چابهار، ماکو) در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به ماه  گذشته در نشست و برخاست ۱۲ درصد، اعزام و پذیرش مسافر۱۰ درصد و ارسال و پذیرش بار و پست ۱۵ درصد افزایش وجود داشته است.

در کل پروازهای چهار فرودگاه اختصاصی ( کیش، قشم، چابهار، ماکو) در فروردین ماه امسال در مقایسه با ماه  مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۲ درصد، اعزام و پذیرش مسافر ۳۵ درصد و ارسال و پذیرش بار و پست ۴۲ درصد افزایش وجود داشته است.

افزایش صد درصدی پروازهای بین المللی در فروردین ۱۴۰۱

بر اساس این گزارش منتشرشده در کل پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت درفروردین شرکت فرودگاه‌ها در  فروردین امسال نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست ۴ درصد افزایش، در اعزام و پذیرش مسافر یک درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۶ درصد افزایش وجود داشته است.

پروازهای بین المللی فرودگاه‌های تحت مالکیت در فروردین سال جاری نسبت به ماه قبل در نشست و برخاست ۹ درصد ، در اعزام و پذیرش مسافر ۱۲ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۱۲ درصد کاهش وجود داشته است.

طبق بررسی انجام شده، در پروازهای بین المللی فرودگاه‌های تحت مالکیت در فروردین ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار و پست ۱۰۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

فرودگاه مشهد و تبریز رکورددار پروازهای خارجی در فروردین ماه

بر اساس گزارش منتشر شده در فروردین ماه ۱۴۰۱ حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست کل پروازهای بین المللی در پنج فرودگاه مشهد، شیراز، تبریز، اصفهان و بندرعباس انجام پذیرفته است.

در همین ماه مسیر مشهد به نجف و بالعکس با تعداد ۱۰۵ پرواز، پس از آن مسیر تبریزبه استانبول با ۶۲ پرواز و مسیر پروازی دبی- شیراز با ۶۱ پرواز پرترددترین مسیر در پروازهای بین المللی است و بیشترین اعزام و پذیرش مسافر در مسیر مشهد به نجف اعلام شده است.

 بر اساس این آمار در فروردین ماه امسال از کل نشست و برخاست‌ها در فرودگاه‌های تحت مالیکت پروازهای خارجی ۴/۴۴ درصد، در پروازهای عتبات عالیات ۱/۴۹درصد و در پرواز حجاج ۰/۰۱درصد را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین در مدت زمان یاد شده،  اعزام پذیرش مسافر خارجی ۴/۳۰ درصد و اعزام و پذیرش مسافر عتبات عالیات ۱/۹۸ درصد بوده و همچنین ارسال پذیرش بار خارجی ۹/۶۴ درصد و عتبات عالیات ۲.۴۶ درصد و حجاج۰/۰۱ درصد ثبت شده است.

 

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر