|

سیدی؛ معاون وزیر راه و شهرسازی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها شد*

با حکم وزیر راه و شهرسازی؛ حمیدرضا سیدی به سمت معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران منصوب شد.

 

ارسال نظر