|

اسامی خلبانان شهید شده در حادثه سقوط جنگنده در تبریز اعلام شد

سرهنگ دوم صادق فلاحی و سروان علیرضا حنیفه زاد خلبانان این هواپیما بودند که به فیض شهادت رسیدند.

ارسال نظر