|

پدیده فرونشست تاثیری بر سطوح پروازی فرودگاه اصفهان نداشت

طبق اعلام شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران پدیده فرونشست تاثیری بر سطوح پروازی فرودگاه شهید بهشتی اصفهان نداشته است.

به دنبال انتشار اخباری مبنی بر احتمال ارتباط پدیده فرونشست و سانحه هواپیمایی کاسپین در فرودگاه اصفهان، به اطلاع می‌رساند مطالعات به عمل آمده توسط مشاور ذیصلاح حاکی از عدم تاثیر پدیده فرونشست بر باندهای پروازی فرودگاه اصفهان است.

ترک‌هایی موجود در اراضی اطراف عوامل پروازی مربوط به آبشویی خاک گچ دار است که اقدامات اصلاحی جهت جلوگیری از نفوذ آبهای سطحی بر اساس الگوی مصالح مورد نظر مشاور پروژه آغاز شده است.

بر همین اساس پدیده فرونشست تاثیری بر سطوح پروازی فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان نداشته است و در همین راستا یادآور می شود؛ فرآیند ثبت، دریافت و تحلیل گزارش‌های رویداد در شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران منطبق با سند گزارش ایمنی سازمان هواپیمایی کشوری (SRR) و منطبق با شیوه‌نامه‌های صادره بوده و همه گزارش‌ها ضمن ثبت در سامانه تحلیل داده‌های ایمنی سما مورد ارزیابی قرار گرفته و متعاقب آن اقدامات اصلاحی در خصوص گزارش‌های موثق به عمل می‌آید.

 

منبع: فارس

ارسال نظر