|

گفتگوی تخصصی هوانوردی در فضای کلاب هاوس

آیا بلیط هواپیما گران است؟ آنالیز قیمتی بلیط هواپیما 

مقایسه قیمت بلیط در ایران و خارج

بررسی کمیت و کیفیت حمایت دولت در دوران کرونا با اعطای وام

نگاهی بر قیمت‌ خدمات فرودگاهی و چگونگی پرداخت آن 

نقش ناوگان هواپیماها بر افزایش یا کاهش قیمت بلیط 

بررسی یارانه‌های دریافتی شرکت‌های هواپیمایی

در این گفتگو با حضور تیمی از متخصصان و کارشناسان حوزه هوانوردی درباره موارد فوق صحبت خواهیم کرد.

ارسال نظر