|

ورود دهمین محموله واکسن روسی به کشور

دهمین محموله واکسن روسی (اسپوتنیک وی) به حجم ۱۰۰ هزار دوز ظهر امروز از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) وارد کشور شد. پیش از این ۹ محموله واکسن روسی به حجم ۹۲۰ هزار دوز اسپوتنیک وی وارد کشور شده بود که با ورود این محموله جدید جمع واکسن های روسی وارداتی به یک میلیون و ۲۰ هزار دوز رسید.

ارسال نظر