|

فرود اضطراری کاسپین در مشهد

پرواز ۶۹۹۰ هواپیمایی کاسپین که از تهران به مقصد مشهد پرواز کرده بود به دلیل نقص فنی در سیستم نشانگر وضعیت ارابه‌های فرود هواپیما در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد فرود اضطراری انجام داد.

این اتفاق در حالی افتاد که چرخ‌های هواپیما باز بودند ولی خلبان برای آگاهی از وضعیت چرخ‌ها مجبور به گردش بر فراز مشهد شد (holding) و در انتها پس از حدود ۴۰ دقیقه در فرودگاه مشهد فرود آمد.

 

ارسال نظر