|

 خوشخو معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری شد

در حکمی از سوی کاپیتان محمد محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، حسن خوشخو به سمت معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری منصوب شد.

وی پیش از این سرپرستی معاونت هوانوردی و امور بین الملل را برعهده داشته است.

 

گفتنی است؛ حسن خوشخو در ابلاغی میثم شاکر آرانی را به عنوان جانشین خود در معاونت هوانوردی و امور بین الملل منصوب کرد.  

منبع: سازمان هواپیمایی کشوری

ارسال نظر