|

فرودگر چینی ((چانگ ای ۵)) منشا آب را در ماه پیدا کرد

فرودگر چینی تایید می‌کند که منشا آب در خاک ماه، خود ماه است نه از منابع بیرونی
فرودگر ماه «چانگ ای ۵» چین در سال ۲۰۲۰ اولین بررسی محلی آب در خاک ماه را انجام داد، اما پرسش‌هایی در خصوص منشا آن آب باقی ماند.

در مقاله جدیدی که در مجله «نیچر کامیونیکیشنز» منتشر شده است، پژوهشگران با تجزیه و تحلیل نمونه‌های روی زمین، پاسخی برای این پرسش دارند که منشا این آب از کجا است: ماه.

این پاسخ، آن گونه که به نظر می‌رسد، روشن نیست.

آب و هیدروکسیل - که دومی [هیدروکسیل] به جای نسبت دو اتم هیدروژن به یک اتم اکسیژن در آب، شامل یک اتم هیدروژن است که با یک اتم اکسیژن جفت شده است- در نمونه‌های سنگ‌پوشه یا رگولیت (regolith) ماه که در [جریان] برنامه آپولو برداشته شده بود، پیدا شد. «چانگ ای ۵» نیز هیدروکسیل را در نمونه‌های خود از سنگ و خاک ماه شناسایی کرده بود.

هیدروکسیل اغلب از برهم‌کنش شیمیایی آب با مواد دیگر ایجاد می‌شود، اما ممکن است در اثر واکنش‌های شیمیایی نیز تولید شود، و بر اساس برخی نظریه‌ها، هیدروکسیل ناشی از اتم‌های هیدروژن موجود در باد خورشیدی که در برهم‌کنش با خاک ماه ایجاد می‌شود. «چانگ ای ۵»، نمونه‌های خود را در زمان‌ فعالیت کم باد خورشیدی برداشت تا در بررسی‌های خود، اثر این منبع از هیدروژن را به حداقل برساند.

تجزیه و تحلیلی که روز سه‌شنبه، ۱۴ ژوئن ۲۰۲۲، منتشر شده است، نشان می‌دهد که در حالی که یک سوم هیدروکسیل در نمونه‌های «چانگ ای ۵» ناشی از باد خورشیدی است، بیشتر هیدروکسیل در ماده‌ای معدنی به نام آپاتیت (apatite) یافت شده است که در زمین و ماه، مشترک است. به گفته لی چونلای، نویسنده اصلی این مطالعه از رصدخانه ملی نجوم در آکادمی علوم چین، این به معنای آن است که احتمالا آب در بلورسازی سنگ‌های مذاب ماه که سنگ بازالت را در محل فرود «چانگ ای ۵» در ناحیه «اقیانوس طوفان‌ها» تشکیل می‌دهد، نقش داشته است.

 

ارسال نظر