|

ایلان ماسک به سوءرفتار جنسی علیه یک ‌مهماندار متهم شد

خبرسازی‌های ایلان ماسک تمامی ندارد و این مرد بلندپرواز دنیای فناوری اخیرا به سوءرفتار جنسی علیه یک ‌مهماندار هواپیما متهم شده است.

ماجرایی که به سال ۲۰۱۸ برمی‌گردد و طبق گزارش بیزینس اینسایدر، شرکت اسپیس‌ایکس برای جلب رضایت این ‌مهماندار مبلغ ۲۵۰ هزار دلار را به وی پرداخت کرد. این نشریه به نقل از یکی از دوستان این ‌مهماندار که به عنوان مطلع اظهارنظر کرد، نوشت که دوستش به عنوان یکی از خدمه هواپیما در یکی از پروازهای شرکتی اسپیس‌ایکس حضور داشت. در یکی از این پروازها، ایلان ماسک رفتار نامناسب با این ‌مهماندار داشته است.

منبع: دنیای اقتصاد

ارسال نظر