|

حجم ویدیو: 6.17M | مدت زمان ویدیو: 00:00:55

تکمیلی این هواپیمای آموزشی در یک منطقه مسکونی سقوط کرده و موجب وقوع آتش سوزی شده است. استاندار استان بورسا از مرگ خلبان و کارآموز خلبانی طی این سانحه خبر داده است.

ارسال نظر