|

ورود اولین محموله واکسن کرونا از ایتالیا به ایران

سفارت ایتالیا در ایران از ورود اولین محموله واکسن کرونا حاوی یک میلیون و ۱۳۹ هزار و ۶۰۰ دُز از این کشور به تهران خبر داد.

ارسال نظر