|

بازگشت 45هزاز زائر اربعین حسینی با 270پرواز

عملیات بازگشت زائران اربعین حسینی از روز ششم مهرماه آغاز و تا 10مهرماه ادامه دارد. با اختصاص 270 پرواز از شهرهای بغداد و نجف به مقاصد تهران، مشهد، ساری، یزد، زاهدان، تبریز، شیراز، اهواز، بندرعباس، بوشهر، لامرد، کرمانشاه، اردبیل و کرمان 45 هزار زائر به کشور انتقال داده خواهد شد.

ارسال نظر