|

رونمایی بویینگ از F15QA با نام مستعار ابابیل که تحویل نیروی هوایی ارتش قطر شد

ارسال نظر