|

جوابیه فرودگاه امام خمینی

جوابیه فرودگاه امام خمینی (ره) در خصوص خبر «دایورت پروازها به فرودگاه امام(ره) و گرفتاری برای مسافران» پرواز هواپیمایی ساها از مشهد به مقصد فرودگاه مهرآباد بوده است که بدلیل شرایط جوی به همراه هفت پرواز دیگر به فرودگاه امام (ره) دایورت شده است. لذا قبل از حضور اتوبوس‌های شرکت سامان کروی پروازی اقدام به باز نمودن درب هواپیما نموده است که مسافران پرواز مذکور مقابل هواپیمای ساها منتظر رسیدن اتوبوس‌ها جهت سوار شدن و انتقال به ترمینال بوده‌اند.

ارسال نظر