|

آغاز تنش مجدد بین افغانستان و پاکستان

اداره‌ی هوانوردی افغانستان، اعلام کرده است که اسلام‌آباد به گونه‌ی یک‌جانبه و برخلاف تفاهم‌نامه‌ی امضاشده در بخش هوانوردی ملکی، هشتاد درصد پروازهای افغانستان را به اسلام‌آباد کاهش داده است. اداره‌ی هوانوردی افغانستان، اعلام کرده است که اسلام‌آباد به گونه‌ی یک‌جانبه و برخلاف تفاهم‌نامه‌ی امضاشده در بخش هوانوردی ملکی، هشتاد درصد پروازهای افغانستان را به اسلام‌آباد کاهش داده است. پاکستان هرچند دلیل این کارش را جلوگیری از گسترش ویروس کرونا عنوان کرده؛ اما محمدنعیم صالحی، سخن‌گوی اداره‌ی هوانوردی افغانستان، می‌گوید که کابل و اسلام‌آباد در این مورد تفاهم‌نامه‌ی مشترک دارند و اگر تصمیمی گرفته می‌شود، باید با مشوره‌ی هر دو طرف گرفته شود. آقای صالحی، به روزنامه‌ی صبح کابل گفت: «اگر پاکستان به تصمیم یک‌جانبه‌ی خود تأکید کند و مشکل حل نشود، اداره‌ی هوانوردی ملکی و دولت افغانستان، عمل بالمثل را انجام خواهد داد؛ یعنی پرواز طیاره‌های پی‌آی‌ای نیز کاهش خواهد یافت.»

ارسال نظر