|

فضای داخلی هواپیماها در آینده

در طراحی جدید مشکل کمبود فضای پا، با بالابردن ردیف صندلی در جلو برطرف شده،مسافر احساس خواهد کرد که روی یک کاناپه نشسته طراحی جدید محفظه چمدان رو حدف کرده که باعث میشه فضای بیشتری در سطح بالاتر ایجاد بشه پ،این محفظه فضای بیشتری رو در اختیار مسافر قرار میده در عوض،چمدان ها در محفظه زیر صندلی قرار میگیرند.

ارسال نظر