|

تعداد پروازهای منطقه به ۷۰ درصد قبل از کرونا رسید
۴ راهکار ایران برای جذب پرواز‌‌های عبوری

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر تعداد پروازهای منطقه به ۷۰ درصد قبل از کرونا رسیده است، پس از کرونا نمی توان انتظار ترافیک عبوری بیش از ۳۰ درصد را داشت.

سیاوش امیر مکری در تشریح آخرین وضعیت پروازهای عبوری از فضای کشور‌ اظهار داشت: با شیوع ویروس کرونا در دنیا خصوصا در روزهای ابتدایی شیوع ویروس، پروازهای عبوری از‌ فضای کشور تا 80 درصد کاهش یافت، پس از آن کاهش 55 درصدی درآمد پروازهای عبوری را داریم که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل مطرح می‌شود. 

 

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اظهار کرد: البته در حال حاضر در منطقه، تعداد پروازها‌ به 70 درصد قبل از کرونا رسیده است.

 

وی در پاسخ به این سؤال که چه میزان درآمد پرواز‌های عبوری به این دلیل کاهش یافته است؟ بیان کرد: درآمد پروازهای عبوری با توجه به مسیر و وزن هواپیما استخراج می‌شود و نیاز به محاسبه دارد. 

تعدیل تعرفه‌ها برای جذب پروازهای عبوری‌ طبق آئین‌نامه اجرایی ماده 63

 

امیرمکری در پاسخ به این سوال که شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران چه مشوق‌هایی برای جذب خطوط هوایی و عبور از آسمان کشور دارد؟ اظهار داشت: طبق آئین‌نامه اجرایی ماده 63 که به تصویب هیأت وزیران رسید، اختیاراتی به ما داده شد که بتوانیم در قالب مذاکره با مشتریان اصلی خود و متقاضیان استفاده از فضای ایران، آنها را به استفاده از فضای کشور تشویق کنیم. 

 

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران افزود: در استفاده از فضای کشور، طول مسیر، هزینه و تعرفه پروازی مدنظر است، تعرفه را طی مذاکره با ایرلاین‌های خارجی برای تشویق آنها به استفاده از فضای کشور، تعدیل هم می‌کنیم، با آنها توافق می‌ کنیم که تعرفه‌ها تعدیل شود به گونه‌ای که با کاهش درآمدها، سهم خود را از پروازهای عبوری و خارجی افزایش دهیم. 

 

وی در پاسخ به این سؤال که تعدیل تعرفه‌ها برای جذب پروازهای عبوری از چه زمانی اجرا می‌شود؟ گفت: اصلاح تعرفه‌ها در حال حاضر اجرایی شده است و شرکتی مثل ایرلاین قطری استقبال کرده و آمار پروازهای خود را افزایش داده است البته در این باره با ترکیش ایرلاین هم مذاکراتی داشته‌ایم.

 

* تعامل نهادهای نظامی و شرکت فرودگاه‌ها برای کاهش طول مسیرهای پرواز‌ی

 

امیرمکری افزود: اما در خصوص طول مسیرها نیاز به هماهنگی با واحدهای مرتبط با فضای کشور هستیم و آنجا لازم است با کمک آنها و با برنامه‌ریزی دقیق، طول مسیرهای پروازی را کوتاه کنیم که این به جذب پروازها کمک می‌کند. 

 

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران درباره همکاری نهادهای نظامی در حوزه کاهش نقاط پرواز ممنوع و کاهش طول مسیرهای پروازی، گفت: در این باره همکاری مناسبی از سوی نهادهای نظامی صورت گرفته است و عمدتاً‌ با یکدیگر تعامل داریم، در چند سال گذشته هم همکاری مناسبی در این حوزه داشته‌ایم که موجب شد‌ مسیرهای کوتاه موازی مناسب داشته باشیم. 

 

وی افزود: برای بهتر شدن وضعیت، در حال مذاکره هستیم که امیدواریم این مذاکرات به نتیجه برسد. 

 

‌* رایزنی برای لغو اطلاعیه هوانوردی آژانس ایمنی هوانوردی اروپا

 

امیرمکری اظهار داشت: با این حال فارغ از مشوق‌هایی که می توان برای جذب پروازهای عبوری استفاده کرد مسائل سیاسی و امنیتی تاثیر بسزایی در این رابطه دارد. 

 

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران ادامه داد: در حال حاضر تلاش برای لغو اطلاعیه هوانوردی آژانس ایمنی هوانوردی اروپا در اولویت قرار گرفته است و زمینه‌سازی لازم برای این امر در حال اقدام است.

 

* تشکیل کمیته‌ای برای جذب هر چه بیشتر‌ پروازهای عبوری

 

وی ادامه داد: در این رابطه کمیته‌ای نیز تشکیل شده است که متشکل از بخش های مرتبط شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران شامل اداره کل کنترل ترافیک هوایی، اداره کل امور مالی و درآمد و دفتر بازرگانی و سرمایه‌گذاری است که با اجماع و همفکری در خصوص جذب پروازهای عبوری اقدام می کنند و هر کدام دیدگاه خود نسبت به ایجاد مشوق‌های لازم و پیشنهادهای خود را که قابلیت اقدام دارد، ارائه می‌دهند.

 

* تعداد پروازهای منطقه به ۷۰ درصد قبل از کرونا رسید

 

امیرمکری در پاسخ به این سوال که پیش بینی می شود با کاهش شیوع کرونا چه میزان پروازهای عبوری از فضای کشور افزایش یابد؟ بیان کرد: پیش‌بینی در خصوص افزایش پروازهای عبوری درصدی از رشد منطقه ای پروازها است.

 

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر تعداد پروازهای منطقه به ۷۰ درصد قبل از کرونا رسیده است، پس از کرونا نمی توان انتظار ترافیک عبوری بیش از ۳۰ درصد را داشت.

 

وی اضافه کرد: از دیگر پروازهای عبوری که پس از دوران کرونا می توان انتظار داشت، پروازهای فرودگاه مسقط است.

منبع: فارس

ارسال نظر