|

۶ میلیون دُز واکسن جدید از راه رسید

۶ میلیون دُز واکسن ،امروز در فرودگاه امام به وزارت بهداشت تحویل داده شد . ۷ محموله ۶ میلیون دُزی واکسن سینوفارم از ۴ مهر تاکنون وارد کشور شده است.

ارسال نظر