|

هیچ فرودگاهی ‌شرایط نگران‌کننده‌‌ ‌ندارد
بررسی فرونشست زمین‌ در 10 فرودگاه کشور‌

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت: فرودگاه‌های بررسی شده توسط مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی، به هیچ‌وجه شرایط نگران‌کننده‌ای از نظر فرونشست زمین ندارد.

سیاوش امیرمکری اظهار داشت: بر اساس توافق صورت گرفته بین شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی در زمینه فرونشست زمین در 10 فرودگاه کشور‌ در استان‌های مختلف، تحقیقات انجام می‌شود.

‌مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران ادامه داد:‌ حدود دو سال پیش، پیش‌بینی کارشناسان این بود که شاید چنین پدیده‌ای در فرودگاه‌های کشورمان اتفاق افتاده باشد یا در حال رخ دادن باشد، به همین دلیل با مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی، قراردادی منعقد شده تا آنها به بررسی وضعیت 10 فرودگاه کشور‌ از نظر فرونشست زمین اقدام کنند.

وی افزود: در گزارش نهایی این مرکز، مشخص شده است در مناطقی که فرودگاه‌ها واقع شده‌اند، به هیچ‌وجه شرایط نگران کننده‌ای از نظر فرونشست زمین وجود ندارد.

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری همچنین با اشاره به اهمیت فرودگاه بین‌المللی مهرآباد به عنوان پرترافیک‌ترین فرودگاه کشور و همچنین پروژه بهسازی باند 29 چپ این فرودگاه به عنوان مهمترین‌ پروژه سال 1400 صنعت فرودگاهی‌ افزود: درباره فرودگاه مهرآباد هم باید به موضوع فرونشست زمین دقت شود و پیش‌بینی‌های لازم در این باره صورت بگیرد.

 

منبع: خبرگزاری فارس

ارسال نظر