|

شناسایی تخلفات برخی از شرکت‌های هواپیمایی با هدف رفاه حداکثری مسافران پروازی
ارزیابی فرودگاه‌های شیراز و مشهد در گام دوم برنامه ملی تسهیلات حمل و نقل

در گام دوم از ارزیابی زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری در قالب بازدیدهای نوروزی، فرودگاه‌های شیراز و مشهد طی دو روز در شش حوزه زیرساختی ترمینالی و فرودگاهی مورد بررسی دقیق قرار گرفتند

فرودگاه شیراز و مشهد در سه بخش نحوه جریان ترافیک مسافر و هواپیما، جریان خروج مسافران، کرو پروازی و بار و از منظر امکانات رفاهی مورد نیاز مسافران بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داد.

 

در جریان بازدید از این فرودگاه‌ها نقطه نظرات کارشناسان دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات هوانوردی در رابطه با چگونگی جریان گردش مسافر و نحوه چیدمان ترمینالی از مهمترین موضوعات مورد بحث بود.

 

همچنین نحوه تعامل و هماهنگی اجزای اصلی زنجیره تسهیلات فرودگاهی (شرکت‌های هواپیمایی و هندلینگ و...)، روند تاخیرات شرکت‌های هواپیمایی، نحوه مدیریت اختلالات عملیات پروازی، تسهیم اطلاعات عملیاتی با هدف تصمیم‌گیری موثر بین آن‌ها از نظر کارشناسان و دست اندرکاران فرودگاهی مورد ارزیابی جدی قرار گرفت.

 

علاوه بر این با هدف رفاه حداکثری مسافران پروازی، تخلفات برخی از شرکت‌های هواپیمایی و موسسات هواپیمایی شناسایی و تصمیمات مناسبی اتخاذ شد.

 

این بازدید در راستای ارتقای تسهیلات حمل و نقل هوایی و الزام سازمان هواپیمایی کشوری ICAO)) به کشورهای عضو مبنی بر تدوین و اجرای برنامه ملی تسهیلات و همچنین اعمال نظارت عالی سازمان هواپیمایی بر نحوه تعامل بازیگران اصلی زنجیره تسهیلات حمل و نقل هوایی(فرودگاه‌ها، شرکت‌های هواپیمایی، هندلینگ‌ها و ...) با یکدیگر انجام شده است.

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر