|

انتقال ریه پیوندی در آسمان تورنتو تاریخ ساز شد

اولین ریه پیوندی که ظرف تنها ۶ دقیقه از بیمارستان وسترن تورنتو به جنرال هاسپیتال تورنتو توسط یک کوادرکوپتر منتقل شد با موفقیت به زمین نشست و تاریخ ساز شد. این اولین بار است که چنین عملیاتی برای «ریه پیوندی» در دنیا به این شکل انجام می شود و می تواند شروعی برای انتقال سریع اعضا پیوندی و حیاتی بین بیمارستان‌ها در کانادا باشد.

متخصصان برای این انتقال‌ها چندین بار تمرین کرده بودند تا بتوانند در آسمان پر ترافیک تورنتو با موفقیت انتقال سریع اعضا پیوندی را انجام دهند. پزشک معالج که قرار است ریه را به بیمارش (یک مهندس) پیوند زند می‌گوید از این کار هیجان زده و در عین حال کمی نگران بوده است.

 

ارسال نظر