|

نتایج جستجو :

  • آشنایی با سیستم Contra-rotating

    بر اساس قانون سوم نیوتون هر عملی یک عکس‌العمل دارد، پس هنگامی که ملخ میچرخد به طبع نیروی عکس‌العمل آن باعث شود سازه بر خلاف جهت چرخش ملخ بچرخد.