|

نتایج جستجو :

  • هوانوردی و گردشگری مکمل یکدیگر هستند

    رییس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه هوانوردی و گردشگری مکمل یکدیگر هستند، گفت: ۹۰ درصد پروازها در ۱۴ فرودگاه کشور انجام می شود و باید باقی فرودگاه ها نیز فعال شوند.

  • مهرآباد منتقل نشود

    سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به مخالفت شورای شهر تهران با انتقال فرودگاه مهرآباد به خارج از شهر، گفت: اخیرا شورای شهر تهران با انتقال فرودگاه مهرآباد مخالفت کرده است، از این رو به نظر من در شرایط کنونی انتقال فرودگاه به صلاح نیست