|

نتایج جستجو :

  • گسترش صنایع بالگرد ایرباس

    همکاری صنعتی بالگردهای ایرباس با افتتاح خط مونتاژ نهایی H135 در بندر شین‌دو چین گسترش یافت. این کارخانه اولین خط مونتاژ نهایی بالگرد است که توسط سازنده خارجی در چین ساخته شده، همچنین اولین خط مونتاژ نهایی H135 خارج از اروپا به حساب می‌آید