|

نتایج جستجو :

  • درخواست خطوط هوایی کنیا از دولت

    با توجه به شیوع گسترده کووید ۱۹ و تاثیرات این بحران بر صنعت هوانوردی که منجر به لغو بسیاری از پروازها و زمینگیری تعداد زیادی از هواپیماها در جهان شده است، شرکت‌های هواپیمایی برای کنترل کردن اوضاع نیاز به نقدینگی دارند؛