|

نتایج جستجو :

  • Turn Coordinator چیست و چطور کار می‌کند؟

    یکی دیگر از ابزارهایی که به‌وسیله ژیروسکوپ کار می‌کند، Turn Coordinator نام دارد. این ابزار در کنار Attitude Indicator، داده‌هایی از نرخ گردش هواپیما، میزان غلتش (Roll) و همچنین کیفیت گردش بدست می‌دهد و در صورت خرابی Attitude Indicator، نوعی ابزار پشتیبان است.