|

نتایج جستجو :

  • خطای ادراکی Somatogravic illusion چیست؟

    در گذشته در مورد تعریف کلی خطای ادراکی(Illusion) و نوع خاصی از آن، یعنی Habituation illusion پرداختیم. حال میخواهیم به تعریف نوع دیگری خطا های ادراکی, یعنی Somatogravic illusion بپردازیم. در صورتی که مکانیزم های حسی بیولوژیکی بدن که مغز از آنها در جهت تشخیص موقعیت بدن نسبت به فضای اطراف استفاده میکند، اطلاعات غلطی را به مغز بدهند،…

  • تاثیرات نیروی جی(G) در پرواز
  • خطای ادراکی (Illusion) چیست و چه خطراتی برای پرواز ایجاد می‌کند؟

    بشر از مدلهای ذهنی مختلفی به عنوان مرجع استفاده میکند تا دنیای پیرامون خود را حس کرده و بر اساس آنها، عکس العمل های لازمه را در زمان های مقتضی از خود نشان دهد. اما گاهی این مدل های ذهنی کامل نبوده و حتی اشتباه میباشند. در صورتی که بین اطلاعاتی که فرد از محیط اطراف خود دریافت میکند و آنچه که در واقعیت وجود دارد، تضاد و تفاوت وجود داشته باشد،…