|

نتایج جستجو :

  • مصاحبه با سیاوش امیرمکری

    این مصاحبه در اسفند 98 و برای چاپ در ویژه‌نامه نوروزی ماهنامه شبکه صنعت هوانوردی انجام شده است. سیاوش امیرمکری مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی در سال 1345 متولد شده؛ دیپلم ریاضی فیزیک را از دبیرستان شهید منتظری تهران و کارشناسی و کارشناسی ارشد اقتصاد نظری را در دانشگاه شهید بهشتی تهران اخذ کرده است.