|

نتایج جستجو :

  • کاهش سهمیه ارز مسافرتی تکذیب شد

    لواسانی، رئیس کانون صرافان: کاهش و تغییر سهمیه ارز مسافرتی مورد تایید ما نیست و روال تخصیص ارز هیچگونه تغییری نداشته است. تنها کشوری که سهمیه ارزی آن کاهش پیدا کرده ترکیه است. اخبار‌ منتشر شده در رابطه با کم شدن سهمیه ارز مسافرتی، صحت ندارد و تنها سازوکار آن‌ها تغییر پیدا کرده است

  • سهمیه ارز مسافرتی کم شد