|

نتایج جستجو :

  • هوپیما MD-10 به مقصد غنا رسید!

    این ویدئو تایم‌لپسی است از چگونگی تغییر شکل دادن این هواپیما به یک بیمارستان تنها در طی چند ساعت! این بیمارستان یک بیمارستان پایدار مستقل است که دارای ژنراتور و سیستم تصفیه آب خود، خارج از هواپیما می‌باشد.