|

نتایج جستجو :

  • جابجایی مسافر یا رستوران هوایی

    با توجه به افزایش پیام‌های مردمی مبنی بر کیفیت نامناسب کترینگ پروازها نسبت به قیمت بلیت برآن شدیم تا توضیحاتی ارائه کنیم.

  • قوانین سخت‌گیرانه در پذیرش مسافران بدرفتار

    نوشیدن الکل، کشیدن سیگار، حمله به خدمه و یا مسافران دیگر از جمله مشکلاتی هستند که خطوط هوایی در حمل و نقل مسافران مست و یا بد رفتار با آن روبرو می‌شوند. این شرکت‌ها در پی وضع مقرراتی برای عدم پذیرش این مسافران هستند..