|

نتایج جستجو :

 • جزئیات قرارداد خرید هواپیماهای برجامی

  مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی در خصوص راستی آزمایی رفع تحریم های صنعت هوانوردی پیشنهادها و شاخص هایی ارائه داد.

 • کسب شاخص ایمنی مطلوب شرکت هواپیمایی قشم از ICAO_iSTARS

  بر اساس ارزیابی صورت گرفته اخیر توسط ICAO_iSTARS از وضعیت شاخص ایمنی شرکت، وضعیت مطلوب سطح ایمنی گزارش گردید که این موفقیت همواره نشان از دقت و اهمیت رعایت اصول ایمنی در کلیه پروازهای قشم ایر می باشد.

 • سیستم مدیریت ایمنی درصنعت هواپیمایی

  طرح اجرایی مدیریت ایمنی شامل زیربخش‌های ذیل می‌باشد: الف ـ سیاست‌گذاری ایمنی (safety policy) شامل: تعیین اهداف ایمنی(safety objectives) اندازه گیری ایمنی عملکرد (safety performance measurement) سیاست‌های غیر تنبیهی(Non-punitive disciplinary policies)

 • سیستم مدیریت ایمنی درصنعت هواپیمایی

  ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ، ﺷﺒﯿﻪ دﯾﮕﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺮ رﯾﺴﮏ و ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎﻻ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳانحهﻫﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ. ﮔﺰارشﻫﺎی ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮاﻧﺢ در ﺳﺎلﻫﺎی ١٩٨٠ اﻟﯽ ١٩٩٠ درﺻﺪد ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﭘﺮوﺳﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺳﻮاﻧﺢ ﺑﻮده است. پیشگیری و اجتناب از سوانح تنها به مسئولیت‌پذیری، تخصص و تعهد عوامل نیروی انسانی هر ارگان به…

 • شش ابزار دقیق اصلی برای پرواز

  این وسیله که به عنوان افق مصنوعی نیز شناخته می‌شود، از یک ژیروسکوپ داخلی به منظور نمایش وضعیت هواپیما نسبت به افق استفاده می‌کند. بر روی این نشانگر، یک هواپیمای کوچک هم راستای افق وجود دارد.

 • میلیاردر ژاپنی برای پرواز به کره ماه دنبال همسفر می گردد
 • بوئینگ: چین به ۸ هزار و ۶۰۰ هواپیمای جدید نیاز دارد

  شرکت هواپیمایی «بوئینگ» اعلام کرد که خطوط هوایی چین در طول ۲۰ سال آینده به ۸ هزار و ۶۰۰ هواپیمای جدید به ارزش ۱.۴ تریلیون دلار نیاز دارد که این امر نشان دهنده روند بهبود چشمگیر و مورد انتظار بازار چین بعد از وقوع کووید-۱۹ است.

 • رشد ۲۳ درصدی پروازهای عبوری از آسمان ایران

  بر اساس آمار رسمی شرکت فرودگاهها در شهریور ۹۹ جابجایی مسافر نسبت به شهریور ۹۸ بالغ بر ۲۹ درصد کاهش و پروازهای عبوری از آسمان ایران ۲۳ درصد رشد داشته است.

 • آشنایی با Canard

  شاید خیلی‌ها فکر می‌کنند که سکان افقی فقط در انتهای هواپیما قرار می‌گیرد ولی جالب است که بدانید در بعضی از هواپیماها سکان افقی در جلوی هواپیما نصب می‌شود.

 • کاهش ۹۶ درصدی مسافران در پروازهای بین المللی

  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت: پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در مرداد 99 نسبت به ماه مشابه سال گذشته 27 درصد و اعزام و پذیرش مسافر نیز 42 درصد کاهش یافته است.