|

نتایج جستجو :

  • یادداشتی بر آنچه در بیشه کلا گذشت

    فرودگاه بیشه کلا با کد یاتا BSM و ایکائو OINJ در بیشه کلا در نزدیکی آمل قرار دارد، یکی از فرودگاه‌های نظامی شمال کشور می‌باشد که در صورت وقوع شرایط ویژه (خدایی ناکرده) نقطه اتکای کشور ما و خصوصا نواحی شمالی ایران عزیز خواهد بود.