|

نتایج جستجو :

  • کرونا؛ هواپیماها کی به آسمان برمی‌گردند؟

    حمل و نقل هوایی از جهانی‌ترین صنایع جهان است. میلیون‌ها نفر در آن شاغلند، زندگی ده‌ها میلیون نفر به آن وابسته است و بخش از دستگاه عصبی مرکزی برای صنایع بین‌المللی و تفریحی است.