|

نتایج جستجو :

  • 5پیشنهاد در ایده تبدیل ایران به راه ابریشم هوایی

    طبق بررسی مرکز پژوهش های مجلس، از الزامات تحقق تبدیل ایران به راه ابریشم هوایی، افزایش ظرفیت فرودگاه های بین المللی نظیر فرودگاه امام خمینی(ره) و فرودگاه های بین المللی مناطق آزاد و تبدیل آنها به فرودگاه قطب با هدف توسعه پروازهای ترانزیت است.