|

نتایج جستجو :

  • بررسی عوامل موثر بر بروز سوانح مبتنی بر عوامل انسانی

    علل ایجاد سوانح و اندازه گیری میزان شدت آنها: قبل از ذکر علل سوانح باید گفت که هر سانحه منجر به ایجاد تلفات و خسارات و ضایعه‌های انسانی نمی‌شود. چه بسا اتفاقاتی در کارخانه‌ها و نیروگاه‌ها اتفاق بیفتد که باعث از بین رفتن وسایل و تجهیزات گرانقیمت شود بدون اینکه برای کارکنان اتفاقی بیفتد.