|

نتایج جستجو :

  • خودروهای پرنده؛ دیگر تخیلی نیستند

    یک هواروی الکتریکی بدون بال با ۹ باطری که مسافران را بین شبکه فرودگاه‌های عمودپرواز جابجا می‌کند. فرودگاه‌های عمودپرواز فرودگاه‌هایی هستند مخصوص هواپیما‌هایی که عمودی از زمین بلند می‌شوند و فرود می‌آیند.