|

نتایج جستجو :

  • آزمایش سوخت آمونیاک در هواپیما

    شرکت Reaction Engines و انجمن تسهیلات علوم و فناوری بریتانیا(STFC) یک مطالعه مفهومی را در مورد استفاده از آمونیاک به‌عنوان سوخت جت انجام داده‌اند. با ترکیب فناوری مبدل‌های حرارتی Reaction Engines و کاتالیزورهای پیشرفته STFC، آنها امیدوارند که یک سیستم پیشران پایدار با میزان پایین انتشار گازهای گلخانه‌ای برای هواپیماهای آینده تولید کنند.

  •  آمونیاک سوخت هواپیما می‌شود

    محققان انگلیسی قصد دارند آمونیاک را جایگزین سوخت جت در هواپیما کنند. به این ترتیب از انتشار گازهای گلخانه ای کاسته می شود.