|

میلاد باستانی

میلاد باستانی

مدرک تحصیلی

دانشجوی دکترای هوافضا گرایش جلوبرندگی دانشگاه پلی تکنیک تهران
کارشناسی ارشد: مکانیک گرایش تبدیل انرژی
کارشناسی: مهندسی مکانیک - طراحی جامدات. دانشگاه بوعلی سینا- همدان. بهمن 88 

 

سوابق کاری

اخبار مرتبط