|

سوابق کاری

اخبار مرتبط

ورود ۳ فروند هواپیمای برزیلی به ناوگان یک ایرلاین داخلی

مدیرعامل هواپیمایی کیش‌ایر از ورود ۳ فروند هواپیمای امبرائر به ناوگان این ایرلاین خبر داد و گفت: در دوره‌ای که در هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بودم موضوع استقراض پول برای پرداخت حقوق پرسنل برطرف شد.