|

سوابق کاری

اخبار مرتبط

آتش‌سوزی در بمباردیر

چند ساعت پیش آتش‌سوزی بزرگی در خط تولید بمباردیر در ایرلند شمالی گزارش شد.